GD&TĐ - Hỏi: Chúng tôi là những giáo viên tham gia làm ủy viên Ban chấp hành công đoàn không chuyên trách thuộc các trường tiểu học và THCS.

Giao vien lam uy vien ban chap hanh cong doan duoc giam gio day - Anh 1

Xin hỏi, có phải theo quy định mới chúng tôi đều được giảm định mức tiết dạy hay không? Nếu có mong Tòa soạn cũng cấp cụ thể văn bản chính sách để chúng tôi đối chiếu, vì hiện nay chúng tôi vẫn chưa được áp dụng giảm định mức tiết dạy mà chế độ này mới chỉ được áp dụng đối với Chủ tịch công đoàn? - Quách Diệu Ngọc (qdngoc***@gmail.com).

* Trả lời:

Ngày 28/3/2016, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số: 08/2016/TT-BGDĐT "Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân". Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/5/2016.

Theo đó, tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư trên có nêu:

Giáo viên trường tiểu học, THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh được áp dụng chế độ giảm định mức tiết dạy, giờ dạy. Cụ thể như sau:

- Giáo viên làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách trường tiểu học, trường chuyên biệt cấp tiểu học được giảm 4 giờ dạy trong một tuần (quy ra 140 giờ dạy trong một năm học); Trường THCS, trường chuyên biệt cấp THCS, trường trung học phổ thông, trường chuyên biệt cấp THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh được giảm 3 giờ dạy trong một tuần (quy ra 105 giờ dạy trong một năm học);

- Giáo viên làm ủy viên ban chấp hành công đoàn, tổ trưởng, tổ phó công đoàn không chuyên trách trường tiểu học, trường chuyên biệt cấp tiểu học được giảm 2 giờ dạy trong một tuần (quy ra 70 giờ dạy trong một năm học); Trường THCS, trường chuyên biệt cấp THCS, THPT, trường chuyên biệt cấp THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh được giảm 1 giờ dạy trong một tuần (quy ra 35 giờ dạy trong một năm học);

- Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, định mức giảm giờ dạy cho giáo viên làm công tác công đoàn không chuyên trách được tính theo định mức giảm giờ dạy cao nhất đã quy định cho mỗi cấp học.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, các làm ủy viên Ban chấp hành công đoàn không chuyên trách thuộc các trường tiểu học được giảm 2 giờ dạy trong một tuần (quy ra 70 giờ dạy trong một năm học); còn ở các trường THCS được giảm 1 giờ dạy trong một tuần (quy ra 35 giờ dạy trong một năm học).