GD&TĐ - Hỏi tại sao ở chỗ tôi làm, giáo viên hợp đồng không được hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp đứng lớp? Chúng tôi phải hỏi ai để đảm bảo quyền lợi? - Trần Thị Như Ngọc (trannhungoc***@gmail.com).

Giao vien hop dong co duoc huong phu cap thu hut va phu cap dung lop? - Anh 1

* Trả lời:

Trước hết bạn cần hiểu tường minh về đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút. Cụ thể theo Khoản 1 Điều 1 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 quy định:

Nghị định này quy định các chế độ phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi khác đối với các đối tượng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác sau đây: Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong biên chế hoặc đang trong thời gian tập sự hay đang hợp đồng, hưởng lương theo ngạch, bậc quy định của nhà nước.

Như vậy, nếu như bạn là giáo viên hợp đồng mà được hưởng lương theo ngạch, bậc quy định của nhà nước và được cơ quan có thẩm quyền điều động từ vùng thuận lợi đến vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn để dạy học thì bạn sẽ được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Điều 8 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT nêu trên.

Còn về phụ cấp ưu đãi (hay còn gọi là phụ cấp đứng lớp), theo Điểm a Khoản 1 Phần I và Điểm a Khoản 2 Điều này của Thông tư liên tịch số: 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006 của liên bộ gồm: Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, hướng dẫn đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi như sau:

- Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật);

- Đối tượng quy định tại Khoản 1 mục này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) thì được hưởng phụ cấp ưu đãi.

Riêng đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 mục này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo;

Như vậy với hướng dẫn nêu trên, thì bạn được hưởng phụ cấp ưu đãi khi bạn đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP vào các ngạch viên chức ngành GD-ĐT (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15).

Giả sử bạn đã đầy đủ các điều kiện để được hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi nhưng đến nay bạn vẫn chưa được hưởng, để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình thì việc đầu tiên là bạn cần đề xuất với nhà trường làm tờ trình kèm theo danh sách có tên của bạn gửi đến Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ. Hoặc bạn có thể đến hai phòng này để được hướng dẫn thỏa đáng.