(PL)- Ngày 24-3, Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Thông tư Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non.

Theo dự thảo, giáo viên các lớp có trẻ khuyết tật sẽ được tính định mức giờ dạy theo ưu tiên: cứ có một trẻ cần dạy hòa nhập thì được tính thêm 0,5 giờ dạy/ngày. Thời gian làm việc trong một năm của giáo viên mầm non là 42 tuần, được quy định như sau: 35 tuần làm công tác chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ; năm tuần dành cho học tập, tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ; một tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới; một tuần dành cho việc tổng kết năm học. Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là hai tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp, trợ cấp. Thông tư áp dụng đối với giáo viên, cán bộ quản lý ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập. B.PHƯỢNG