(VietNamNet)- Nhiều giáo viên dạy tốt lý thuyết thì lại kém khi thực hành, ngược lại người dạy thực hành tốt thì khả năng sư phạm khi giảng lý thuyết lại có vấn đề.