Calcutta là thành phố duy nhất tại Ấn Độ vẫn tồn tại xe điện. Hơn 2 thập kỷ qua, do thiếu đầu tư, bảo dưỡng không đầy đủ và lượng khách hàng sụt giảm mạnh đã dẫn tới tự tàn tạ của hệ thống giao thông hàng trăm năm tuổi này.

Nhiếp ảnh gia Ronny Sen đã có những bức ảnh về hệ thống xe điện duy nhất còn tồn tại ở Ấn Độ.

Sầm Hoa (Theo BBC)