Giáo sư - Tiến sĩ Đỗ Nguyên Phương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, nguyên Trưởng ban Khoa giáo Trung ương đột ngột ra đi tại nhà riêng lúc 11 giờ 10 ngày 3.10. GS Đỗ Nguyên Phương (tên khai sinh Đỗ Nguyễn Phương) sinh ngày 20.5.1937. Quê quán: Làng Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1959; là Ủy viên BCH Trung ương Đảng các khóa VIII, IX; Đại biểu Quốc hội khóa X-XI.