SGTT.VN - Ngày 29.11, GS.Michael Porter, người được xem là “cha đẻ” của chiến lược cạnh tranh, một trong những giáo sư nổi tiếng của trường kinh doanh Harvard sẽ đến Hà Nội để chủ trì cuộc hội thảo chủ đề “Cạnh tranh và chiến lược công ty ngày nay”, theo lời mời của trường Doanh nhân PACE.

GS Michael Porter. Ảnh: internet GS. Michael Porter là chuyên gia hàng đầu thế giới về chiến lược và chính sách cạnh tranh, ông là người đưa ra lý thuyết về cạnh tranh. Những tư tưởng của ông đã đặt nền móng cho sự hình thành của khoa học chiến lược và cạnh tranh được giảng dạy ở hầu hết các trường đại học về kinh tế và kinh doanh trên thế giới. Ông là tác giả của 18 cuốn sách và 125 bài báo, là người chủ trì Global Competitiveness Report (Báo cáo về năng lực cạnh tranh và tiềm năng phát triển của hơn 120 quốc gia) và là thành viên sáng lập và điều hành hội đồng Cạnh tranh của chính phủ Hoa Kỳ... Ông cũng là người đầu tiên trong lịch sử nhận được giải thưởng của học viện Quản trị quốc tế dành cho những cống hiến nổi bật trong lĩnh vực quản trị. Được biết, ngày 1.12.2008, lần đầu tiên ông đến Việt Nam chủ trì hội thảo " Cạnh tranh toàn cầu và lợi thế Việt Nam" với 700 doanh nhân và các chuyên gia kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là sau 2 năm, nhất là khủng hoảng tài chính thế giới, M. Porter lại đến Việt Nam để bàn về vấn đề cạnh tranh và quản trị doanh nghiệp.