(HNM) - Thực hiện thỏa thuận hợp tác hai ban, từ ngày 24 đến ngày 29-7-2009, tại tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra cuộc giao lưu hữu nghị truyền thống giữa Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Cuộc giao lưu thể thao đã diễn ra hết sức sôi nổi, hào hứng; các tiết mục văn nghệ mang đậm nét văn hóa truyền thống của hai dân tộc, thể hiện mối quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào. Nhân dịp này, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã trao quà đóng góp cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh Thừa Thiên Huế; trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng" cho lãnh đạo của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và một số đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã có nhiều đóng góp cho công tác đối ngoại Đảng.