Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, các hình ảnh trên mạng ghép Thiền viện Trúc lâm Thanh Nguyên là hoàn toàn sai sự thật, nhằm bôi xấu hình ảnh của tăng ni.