Trong 2 ngày 17-18/8, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thảo - tập huấn “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐN đất nước”. Đây là hoạt động nằm trong đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước trong cán bộ, hội viên, phụ nữ (giai đoạn 2010-2015), do Hội LHPN Việt Nam chủ trì, phối hợp Tổng LĐLĐ Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện.

Nội dung tuyên truyền là các giá trị, phẩm chất, đạo đức truyền thống của phụ nữ Việt Nam; các tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến việc xây dựng, giữ gìn, phát huy các giá trị phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung; các tấm gương điển hình thực hiện tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Theo Đề án, phấn đấu đến năm 2015, 95% cán bộ Hội LHPN, cán bộ đoàn thanh niên, cán bộ phụ trách nữ công của công đoàn cấp cơ sở trở lên được tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐN đất nước; 95% hội viên phụ nữ, nữ đoàn viên thanh niên, nữ cán bộ công chức, viên chức và nữ công nhân, 70% phụ nữ trở lên được tuyên truyền, giáo dục về phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam, tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH. Trong thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam phối hợp Tổng LĐLĐ Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chỉ đạo thí điểm 6 mô hình tuyên truyền tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Lạng Sơn, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Sóc Trăng, Đắc Lắc./.