(GD&TĐ) - Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trọng tâm là giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên là một nội dung quan trọng trong chương trình phối hợp năm học 2009 – 2010 giữa Bộ GD-ĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Các hoạt động tình nguyện là cách giáo dục tình cảm, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên rất hiệu quả. Ảnh: NDO Các nội dung quan trọng khác trong chương trình phối hợp là: Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực’; chỉ đạo phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện tay nghề, nghiệp vụ trong học sinh, sinh viên ; tổ chức các hoạt động đồng hành, hỗ trợ học sinh, sinh viên; đẩy mạnh các hoạt động xã hội, nhân đạo, phong trào tình nguyện trong học sinh, sinh viên và tăng cường xây dựng, củng cố công tác Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường. N.N