Ngày 4-11,Trường Đại học Văn hóa-Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Trường Đại học Nông nghiệp và Kỹ thuật Modoro (Philippines) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Giáo dục đại học trong bối cảnh hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN”.

Giao duc dai hoc trong boi canh hoi nhap cong dong kinh te ASEAN - Anh 1

Tham dự có đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo Philippines, các trường đại học ở các nước: Philippines, Thái Lan, Việt Nam; các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Tại hội thảo, các tham luận, ý kiến đề cập thực trạng, những vấn đề tồn tại của giáo dục đại học; cơ hội, thách thức đặt ra với giáo dục đại học Việt Nam và ASEAN trong bối cảnh hội nhập; đề xuất các giải pháp quản trị đại học. Các ý kiến còn trao đổi, chia sẻ những thông tin liên quan đến các ngành đào tạo lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, dịch vụ, kinh tế; nhóm giải pháp tăng cường liên kết, hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên, giảng viên; chương trình và nội dung giảng dạy trong bối cảnh hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN.

Hội thảo chỉ rõ, ngoài cơ hội lớn, việc hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN còn đặt ra thách thức: Trong khi vốn, trình độ, công nghệ kỹ thuật, nguồn lực đội ngũ, danh tiếng của các trường đại học không giống nhau thì yêu cầu về chất lượng giáo dục phải tương đồng trên bình diện khu vực.

Theo các chuyên gia, trọng tâm đổi mới cần hướng đến là phương pháp quản trị đại học minh bạch, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, tích cực nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và mở rộng hợp tác trong và ngoài nước. Dĩ nhiên, hợp tác giáo dục đại học đạt hiệu quả đến mức độ nào tùy thuộc vào điều kiện, khả năng, thái độ, bản lĩnh của từng trường.