Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Theo quy định, hồ sơ BHXH điện tử sẽ được giao dịch qua Cổng thông tin điện tử BHXH VN hoặc cổng giao dịch điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH 24/24 giờ và 7 ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết. Lộ trình triển khai, đối với các doanh nghiệp sẽ thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH từ 1.4.2015. Các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và các tổ chức khác thực hiện kể từ ngày 1.10.2015. Với hình thức kê khai này, BHXH VN cho biết, sẽ giảm được thời gian thực hiện các thủ tục hành chính và giảm được các chi phí phát sinh.

T.Hằng