P.V

Giao dat de thuc hien hoan von du an BT Khu tai dinh cu Hoa Lien 5 - Anh 1

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Ngày 12-10, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8639/VPCP-KTN cho biết: Theo đề nghị của UBNDTP Đà Nẵng và ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường, Tư Pháp về việc giao đất để thực hiện hoàn vốn dự án BT Khu tái định cư Hòa Liên 5 (TP Đà Nẵng) mà không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao cho UBNDTP Đà Nẵng tiếp thu ý kiến các Bộ và chỉ đạo việc thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao theo thẩm quyền và theo đúng quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26-6-2015 của Thủ tướng Chính phủ.