Phố đã phượng rồi, trăng đã cúc

Mắt em một thoáng hồ đầy Hạt tỉnh hay mơ nhỉ Êm đềm giấc ngủ đông. Tường rêu mái ngói hay hư ảo Hoa sữa đang mùa gieo nhớ đến mênh mông. Hoàng Mai Giáp Tứ lan đang ngọc Qua khóm lưu ly gió tím màu Một chớm rùng mình em Thượng Cát Má ửng Nghi Tàm, mắt Nhật Tân. Mây cứ Hồ Tây, sao Trúc Bạch Gió ríu ran với búp với chồi Cau sắp vôi trầu, xôi sắp gấc Trút sầu đông lại khoác giêng hai.