Ngày 30/11, tại Vĩnh Long, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2016 và định hướng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2017 khu vực các tỉnh, thành miền Tây Nam bộ.

Giao ban cong tac Tuyen giao cac tinh, thanh Tay Nam bo - Anh 1

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2016 của khu vực Tây Nam bộ đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, đóng góp quan trọng trong việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; giữ vững ổn định chính trị, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu cấp ủy tổ chức tốt việc học tập, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; phổ biến nội dung cơ bản Hội nghị Trung ương 3 (khóa XII) và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 và triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị…

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các cấp còn chủ động nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời hướng dẫn tuyên truyền, định hướng tư tưởng đối với các hoạt động, sự kiện lớn của địa phương, đất nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ ra những mặt còn hạn chế của công tác tuyên giáo các tỉnh, thành khu vực Tây Nam bộ cần tập trung khắc phục trong thời gian tới như: Phương thức tuyên giáo tuy có đổi mới nhưng còn chậm, tính thuyết phục chưa cao; việc dự báo tình hình, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân có lúc chưa đáp ứng yêu cầu thực tế; công tác tuyên truyền có lúc chưa kịp thời, thiếu tập trung, thiếu chiều sâu, hiệu quả chưa cao…

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp thông tin nhanh và thường xuyên về những vấn đề nhạy cảm để Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành khu vực Tây Nam bộ chủ động, làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng thông tin dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các bộ, ngành liên quan sớm có giải pháp và định hướng triệt để trong công tác lãnh, chỉ đạo báo chí, tránh tình trạng báo chí đưa thông tin thiếu chính xác, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân; chỉ đạo các cơ quan thẩm quyền chấn chỉnh, xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật trên báo chí, mạng xã hội.

Định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành khu vực Tây Nam bộ thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai và xây dựng chương trình hành động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Ban Tuyên giáo các tỉnh tham mưu cấp ủy thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là xây dựng kế hoạch và quán triệt, học tập chuyên đề năm 2017 và toàn khóa; chú trọng nghiên cứu những cách làm hay, sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả, tạo được sức lan tỏa lớn trong nhân dân.

Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường nắm bắt kịp thời dư luận xã hội, tâm trạng, dư luận cán bộ đảng viên; duy trì hoạt động báo cáo viên, giao ban báo chí, giao ban an ninh tư tưởng, khoa giáo, trong đó đổi mới và nâng cao chất lượng giao ban báo chí thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các cấp đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động mừng Đảng, mừng xuân năm 2017, các phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm vụ chính trị địa phương; tăng cường tuyên truyền cho ngư dân và đồng bào vùng biên giới tuân thủ pháp luật của nước bạn, nhất là đồng bào vùng biên giới tham gia bảo vệ tổ quốc, đảm bảo an ninh biên giới; tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong nhân dân về giảm nghèo bền vững.

Phạm Minh Tuấn (TTXVN)