Ngày 10-11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại T.Ư tổ chức hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc.

Giao ban cong tac thong tin doi ngoai cac tinh, thanh pho phia bac - Anh 1

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Võ Văn Phuông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại T.Ư; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại T.Ư và đại biểu của 25 Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc.

Thời gian qua, công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động thông tin đối ngoại địa phương đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Công tác thông tin đối ngoại ở các địa phương đã góp phần tích cực trong việc củng cố sự đồng thuận xã hội, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế của đất nước; kịp thời phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc về Việt Nam.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh nhấn mạnh, trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố cần phối hợp Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại T.Ư thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, như: Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại; khẩn trương hoàn thiện tổ chức, cơ chế chỉ đạo, phối hợp hoạt động thông tin đối ngoại; đổi mới, nâng cao hơn nữa tính chủ động, kế hoạch trong hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố; quan tâm bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, tuyên truyền đối ngoại ở địa phương; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức các hoạt động thông tin đối ngoại.