Giadinh.net - Sau khi tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là cá nhân ông Nguyễn Duy Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, có ...