Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý giãn tiến độ cổ phần hóa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Theo đó thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của ngân hàng là ngày 31/12/2009.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cũng chấp thuận đề nghị của BIDV về việc chọn ngày 31/12/2008 là thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp của ngân hàng này. Như vậy, đây là lần thứ hai BIDV đề nghị giãn tiến độ cổ phần hóa. Theo kế hoạch, BIDV tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu tiên (IPO) vào quý IV/2007 và lên sàn vào quý I/2008. Tuy nhiên do diễn biến bất lợi của thị trường, kế hoạch này phải hoãn lại. BIDV sẽ là ngân hàng quốc doanh thứ ba tiến hành cổ phần hóa, sau Vietcombank và Vietinbank. T.H (Tổng hợp)