TP - Trong khi tại nhiều địa phương, tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt là giáo viên cấp tiểu học đang diễn ra trầm trọng, ở nhiều nơi lại đang phải quyết liệt giải quyết tình trạng giáo viên dôi dư.