Đây là một trong những nội dung được Thanh tra tỉnh Thái Bình chỉ ra qua công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và chế độ đối với người lao động tại Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình (gọi tắt là Công ty KTCTTL Bắc Thái Bình).

Gian lan thue gan 565 trieu dong - Anh 1

Trụ sở làm việc của Công ty KTCTTL Bắc Thái Bình. Ảnh: Trọng Tài

Thanh tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm (2011 - 2014) tại Công ty KTCTTL Bắc Thái Bình, đoàn thanh tra chỉ ra, tổng diện tích quyết toán cấp bù thủy lợi phí tăng so với diện tích nghiệm thu là 7.898,1 ha, tương đương số tiền hơn 2,36 tỷ đồng.

Sau khi xem xét giải trình của Công ty và tài liệu do Sở Tài chính cung cấp cho thấy, số diện tích tăng trên đã được Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) rà soát, đề nghị UBND tỉnh giảm trừ. Nguồn kinh phí giảm trừ, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh cấp hỗ trợ cho Công ty để tu bổ, sửa chữa và nạo vét các công trình thủy lợi.

Bên cạnh đó, đến thời điểm thanh tra, Sở NN&PTNT Thái Bình còn vay của Công ty KTCTTL Bắc Thái Bình 540 triệu đồng để sửa chữa nhà làm việc 4 tầng (từ năm 2000 - 2001). Đến nay, Sở vẫn chưa thể trả nợ và vẫn theo dõi số tiền vay trên.

Thanh tra việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, đoàn thanh tra cũng chỉ ra, Công ty đã kê khai, quyết toán chưa đầy đủ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động tài chính trong 3 năm với số tiền gần 565 triệu đồng.

Tiến hành thanh tra 10 công trình xây dựng cơ bản do Công ty làm chủ đầu tư, đoàn thanh tra cũng đã phát hiện nhiều tồn tại, thiếu sót như: Trình tự thủ tục của một số công trình chưa đảm bảo quy định; việc ghi ngày tháng trong biên bản nghiệm thu và trong nhật ký thi công của một số hạng mục công trình không thống nhất; việc lưu trữ, quản lý hồ sơ công trình xây dựng chưa khoa học; việc kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư đối với một số công trình, hạng mục công trình còn chưa chặt chẽ...

Trước những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị thu hồi số tiền gần 565 triệu đồng của Công ty KTCTTL Bắc Thái Bình do kê khai thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp; thu hồi hơn 226 triệu đồng của 5 đơn vị thi công do quyết toán tăng giá trị công trình. Đồng thời, yêu cầu Công ty đôn đốc thu hồi số tiền 540 triệu đã cho Sở NN&PTNT vay từ năm 2001.

Gian lan thue gan 565 trieu dong - Anh 2

Ông Nguyễn Sơn Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty KTCTTL Bắc Thái Bình. Ảnh: Trọng Tài

Thanh tra tỉnh khẳng định, để xảy ra sai phạm trên "trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng, ban và các cá nhân có liên quan".

Đồng thời, đề nghị Công ty kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Kết luận là vậy, tuy nhiên, đã hơn 9 tháng qua, Công ty KTCTTL Bắc Thái Bình chỉ mới thực hiện việc nộp gần 565 triệu vào tài khoản tạm giữ thu hồi sau thanh tra; còn nội dung kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm đến nay vẫn... nằm trên giấy.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Sơn Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thừa nhận: "Thời điểm xảy ra sai phạm chúng tôi cũng chỉ là giúp việc. Lãnh đạo thời kỳ đó đã nghỉ hưu nên chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở việc kiểm điểm bằng miệng trong cuộc họp".

Trọng Tài