TT - Bộ Tài chính vừa quyết định áp dụng mức thuế nhập khẩu 0% (thay vì 5%) đối với mặt hàng nhiên liệu máy bay. Đây là lần giảm thuế thứ hai chỉ trong vòng một tháng để chia sẻ khó khăn với ngành hàng không do giá xăng dầu tăng.