Ngày 19/11/2007, Bảo hiểm tiền gửi VN Chi nhánh khu vực Hà Nội (DIV Hà Nội) kỷ niệm 5 năm ngày thành lập. Nhân dịp này, DĐDN đã có cuộc PV nhanh TS Nguyễn Thị Kim Oanh - Giám đốc DIV Hà Nội.Chi tiết...