(ANTĐ) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa hoàn thành dự thảo Chương trình Quốc gia giảm thiểu tác hại của môi trường tới sức khỏe người dân.

Theo đó, dự kiến, tổng kinh phí để thực hiện chương trình từ năm 2010-2015 lên tới 1.600 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí cho triển khai thực hiện các biện pháp theo kế hoạch đã đề ra tại Trung ương và địa phương khoảng 960 tỷ đồng, chiếm 60%. Mục tiêu của chương trình là xác định, thống kê, đánh giá được quy mô, mức độ ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến cộng đồng dân cư tại 100% điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đồng thời, xây dựng và ban hành được kế hoạch tổng thể với hệ thống các giải pháp và hành động nhằm giảm thiểu và kiểm soát tác hại của môi trường đối với sức khỏe người dân tại 85% các điểm đen đó. Bên cạnh đó, triển khai các hoạt động giảm thiểu và kiểm soát tác hại của ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân tại 100% các bệnh viện, các vùng ô nhiễm thuốc diệt cỏ/dioxin, các cơ sở tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật độc hại...