Chiều 18/10, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) TP Vũ Hồng Khanh dẫn đầu đoàn giám sát đã làm việc với Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội (KTXH) Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ.

Viện nghiên cứu phát triển KTXH thành lập năm 2008 có chức năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng và quản lý đô thị trên địa bàn thành phố; chuẩn bị luận cứ khoa học để UBND thành phố ban hành cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Giam sat ve khoa hoc cong nghe tai Vien nghien cuu phat trien KTXH - Anh 1

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo với đoàn giám sát, TS Nguyễn Hồng Sơn- Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển KTXH cho biết, giai đoàn 2011-2015, Viện đã thực hiện 96 nhiệm vụ nghiên cứu (dự án, đề tài, đề án, chuyên đề) về kinh tế, văn hóa, xã hội và quản lý đô thị, trong đó tập trung vào những vấn đề nổi cộm, cấp thiết của thành phố.

Ngoài ra, Viện cũng đã tham mưu trực tiếp với lãnh đạo thành phố, thực hiện 3 đề tài, 5 chuyên đề liên quan đến lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân; xuất bản, phát hành Bản tin “Hà Nội hội nhập và phát triển”, đặc san “Kinh tế- Xã hội Thủ đô”...

Giam sat ve khoa hoc cong nghe tai Vien nghien cuu phat trien KTXH - Anh 2

TS Nguyễn Hồng Sơn- Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển KTXH kiến nghị với Trung ương và Sở Khoa học và công nghệ Hà Nội về một số chính sách

Tại buổi làm việc, lãnh đạo, cán bộ Viện nêu một số khó khăn, vướng mắc cho công tác nghiên cứu của Viện, cụ thể về khoán chi theo Thông tư liên tịch số 27/2015/BKHCN-BTC có hiệu lực từ 15/2/2016 được đánh giá là “đột phá” của ngành Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhưng vẫn chưa thực giao quyền chủ động cho nhà khoa học có thể chuyên tâm nghiên cứu.

Hoặc Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước chưa có hướng dẫn cụ thể những đối tượng chuyên gia, nhà nghiên cứu không thuộc tổ chức thì được tham gia nghiên cứu khoa học tối đa bao nhiêu công trong 1 đề tài.

Lãnh đạo Viện cũng kiến nghị đội ngũ cán bộ Viện còn mỏng, trẻ, ít chuyên gia đầu ngành. Số Phó Giáo sư, tiến sỹ có kinh nghiệm nghiên cứu chỉ có 6 người (chiếm 8%), cán bộ nghiên cứu chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, trong khi cơ chế phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện còn hạn chế...

Viện trưởng Nguyễn Hồng Sơn cũng kiến nghị với Trung ương có hướng dẫn cụ thể về khoán sản phẩm cuối cùng, cụ thể hóa Luật Khoa học công nghệ; kiến nghị với Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tham mưu cho thành phố ban hành văn bản quy phạm pháp luật và có giải pháp thực hiện cơ chế chính sách nhằm tạo môi trường thông thoáng, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động khoa học công nghệ; tiếp tục cải cách, nâng cao quy trình xét chọn các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học…

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh, Viện nghiên cứu phát triển KTXH cần chú trọng hơn trong công tác nghiên cứu, lựa chọn những vấn đề nào bức xúc liên quan đến sự phát kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân Thủ đô để nghiên cứu, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

“Những kiến nghị của Viện hôm nay với Trung ương, với Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ được đoàn giám sát xem xét, kiến nghị với Nhà nước để việc thực hiện Luật Khoa học công nghệ được tốt hơn, hiệu quả hơn trong cuộc sống”, Chủ tịch Nguyễn Hồng Khanh khẳng định.

L.N