Ngày 25/10, Đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về khoa học - công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ do Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Vũ Hồng Khanh dẫn đầu đã làm việc với UBND huyện Ba Vì.

Giai đoạn 2011-2015, theo báo cáo của huyện, Ba Vì có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,5%. Đến năm 2015, tổng giá trị tăng thêm đạt 9.844 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14%, trong đó nông, lâm nghiệp tăng 10%; công nghiệp- xây dựng tăng 27%; dịch vụ và du lịch tăng 15%.

Giam sat ve khoa hoc cong nghe tai huyen Ba Vi - Anh 1

Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Vũ Hồng Khanh phát biểu tại buổi làm việc

Về cơ cấu kinh tế, đến năm 2015, toàn huyện đã có chuyển biến tích cực, tỷ trọng du lịch, dịch vụ chiếm 52%; ngành nông, lâm thủy sản chiếm 32%; công nghiệp- xây dựng chiếm 16%. Thu ngân sách năm 2011 đạt 101,9 tỉ đồng, đến 2015 đạt 137,03 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi giám sát, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Vũ Hồng Khanh nhận định, Ba Vì đã có nhiều nỗ lực đưa khoa học công nghệ vào ứng dụng gây, nhân giống cây hoa mầu, tăng cao về số lượng đàn gia súc, gia cầm, xây dựng mô hình kinh tế VAC...

Tuy nhiên, Chủ tịch Nguyễn Hồng Khanh cũng lưu ý, trong số 20 đề tài huyện báo cáo về triển khai khoa học công nghệ, thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ có 1/2 đã thực hiện trước khi có Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI. Do vậy, huyện cần rà soát lại để xác định rõ thế nào là đề tài, thế nào là báo cáo khoa học, báo cáo chuyên đề sau khi có Nghị quyết Trung ương 6, để đánh giá theo các tiêu chí: Chất lượng như thế nào, phục vụ đời sống nhân dân ra sao, hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội…

L.N