(HNM) - Liên bộ Tài chính, Công an và Quốc phòng vừa ban hành Thông tư liên tịch số 146/ 2010/TTLT/BTC-BCA-BQP hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế.

Nội dung trao đổi bao gồm thông tin cá nhân của những người thuộc hội đồng quản trị, ban điều hành DN; thông tin về tình hình hoạt động của người nộp thuế; danh sách người nộp thuế đang hoạt động, ngừng hoạt động… Danh sách người nộp thuế đã bị xử lý hình sự về tội buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; trốn thuế, sử dụng hóa đơn, chứng từ giả... Trong lĩnh vực hải quan, thông tư quy định các đơn vị chức năng sẽ trao đổi thông tin về tình hình, đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại... Thông tư có hiệu lực từ ngày 8-11-2010.