Ngày 25-10, Đoàn giám sát số 1 và 2 của Thường trực HĐND TP Hà Nội đã giám sát về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của HĐND thành phố về quy hoạch phát triển du lịch TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

* Đoàn giám sát số 1 do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã làm việc với quận Hoàn Kiếm.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, quận Hoàn Kiếm có nhiều lợi thế phát triển du lịch, nhưng việc khai thác vẫn chưa tương xứng. Trưởng đoàn đề nghị quận cần rà soát bổ sung quy hoạch phát triển du lịch bảo đảm đồng bộ với thành phố; đưa chỉ tiêu phát triển du lịch vào mục tiêu phát triển kinh tế của quận; vận động nhân dân, các hộ kinh doanh tham gia phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng phong trào mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch. Đồng chí cũng đề nghị quận tăng cường quản lý nhà nước về du lịch, ngăn chặn nạn chèo kéo khách du lịch; kiểm tra xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, đồng thời tăng cường lưu thông hàng hóa gắn với cơ sở sản xuất làm nghề trong vùng.

* Đoàn giám sát số 2 do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã làm việc với thị xã Sơn Tây và quận Tây Hồ. Trưởng đoàn giám sát số 2 ghi nhận, cấp ủy, chính quyền thị xã Sơn Tây và quận Tây Hồ đã có nhiều giải pháp, nhưng vẫn chưa khai thác hiệu quả tiềm năng của hai địa phương. Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đề nghị lãnh đạo hai địa phương chủ động phối hợp các cơ quan, tổ chức quảng bá xúc tiến thương mại, du lịch trên địa bàn; rà soát, hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh du lịch hoạt động hiệu quả.

Vũ Thủy