(VOV) -Bộ Chính trị đang xem xét quyết định Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam…

Trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị bàn tròn nêu ý kiến, kiến nghị của nhân dân về “Phát huy vai trò của các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội” ngày 7/12, ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, hiện nay, Bộ Chính trị đang xem xét quyết định Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Năm 2013, MTTQ dự kiến sẽ tập trung công tác giám sát, phản biện việc thực hiện Luật Đất đai (sửa đổi) (ảnh: KT)

Theo dự thảo Quy chế, việc giám sát, phản biện sẽ được thực hiện theo từng chủ đề, theo từng vấn đề nổi bật và quan trọng là việc đưa ra các giải pháp để thực hiện. MTTQ Việt Nam sẽ phân công cụ thể từng bộ phận chuyên trách, để tránh sự trùng lặp, chồng chéo.

Theo ông Kim, trong năm 2013, MTTQ dự kiến sẽ tập trung công tác giám sát, phản biện việc thực hiện Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó có những tồn tại trong thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai. Mặt trận tham gia xây dựng sửa đổi Hiến pháp 1992, đặc biệt là vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất nước. Một nhiệm vụ quan trọng nữa là Mặt trận tiếp tục giám sát, phản biện công tác phòng, chống tham nhũng.

Trong dự thảo Quy chế, một một dung quan trọng là cơ chế phản hồi. Đó là Mặt trận sẽ là cầu nối chuyển ý kiến của người dân tới các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời giám sát, phản biện cũng như chuyển phản hồi của các cơ quan thẩm quyền đến người dân./.