Quốc Dũng

Giam sat moi truong tai au thuyen va cang ca Tho Quang - Anh 1

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành quyết định về việc thành lập Tổ công tác liên ngành và Tổ giúp việc kiểm tra, giám sát việc triển khai các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang. Tổ công tác liên ngành do ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở TN&MT làm Tổ trưởng. Tổ công tác chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của UBND thành phố, có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát hiện trường, bố trí ca trực 24/24 giờ, đảm bảo công tác xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực âu thuyền, cảng cá Thọ Quang và Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng. Chủ tịch UBND thành phố cũng đồng ý hỗ trợ kinh phí cho Tổ công tác liên ngành, Tổ giúp việc 300.000 đồng/tháng/người.