ND - Ngày 25-6, tại Hà Nội, Ban Dân vận T.Ư tổ chức giao ban công tác dân vận khối MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội sáu tháng đầu năm 2010. Các đồng chí: Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội dự.

Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác vận động quần chúng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội trong sáu tháng đầu năm 2010; đề ra nhiệm vụ thời gian tới. Thực hiện phân công của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc khối dân vận, Mặt trận, đoàn thể tham gia giám sát các bộ, ngành, địa phương thực hiện cải cách hành chính (CCHC), các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch của Ban Dân vận T.Ư về việc giám sát các bộ, ngành, địa phương thực hiện CCHC của khối dân vận, mặt trận, đoàn thể T.Ư trong thời gian tới. Theo đó, tập trung giám sát công tác chỉ đạo và kết quả rà soát, bãi bỏ các văn bản không phù hợp; sửa đổi, bổ sung các văn bản thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và lĩnh vực quản lý của các bộ, ngành, UBND các cấp theo Đề án 30 a, công khai hóa quy trình, thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn quốc gia. Kết quả thực hiện các văn bản, quy trình, thủ tục hành chính đã sửa đổi, nhất là cơ chế "Một cửa liên thông"... Những vấn đề còn bất cập cần điều chỉnh trong thực hiện CCHC của các bộ, ngành, địa phương. Xây dựng và thực hiện cơ chế tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của công dân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp. Tìm hiểu và phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của nhân dân và doanh nghiệp; những vướng mắc khi thực hiện các thủ tục hành chính của các bộ, ngành, UBND các cấp. Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của các bộ, ngành, UBND các cấp, những bất cập, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ... Thông qua công tác giám sát, phát hiện những thiếu sót, những việc đã làm nhưng còn hình thức, chưa thật sự tạo thuận lợi cho nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp. Từ đó thống nhất nhận thức và trách nhiệm của các bộ, ngành, UBND các cấp, nhằm thực hiện hiệu quả CCHC, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa tổ chức, công dân, doanh nghiệp với cơ quan quản lý...