Hiện có hàng ngàn hộ dân trên địa bàn TP Đà Nẵng nợ tiền sử dụng đất lên đến hàng trăm tỉ đồng.