Trước tình hình giá cả thị trường tăng cao, ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại kéo dài đầu năm nay, dịch bệnh bùng phát mạnh... đời sống người dân gặp không ít khó khăn thách thức, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cùng các bộ, ban ngành khác nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp bảo đảm an sinh xã hội...