Bộ Tài chính cho hay việc giá dầu thế giới liên tục giảm trong tuần qua đã tạo điều kiện tốt cho hoạt động kinh doanh của các nhà nhập khẩu, do vậy nếu có cơ hội giảm giá, cơ quan quản lý sẽ tính toán ngay để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.