Từ 20h tối 11/11, các doanh nghiệp xăng dầu giảm giá bán lẻ xăng tối thiểu 241 đồng/lít. Theo Petrolimex, mức giảm áp dụng là 250 đồng/lít xăng.

Tối qua, Bộ Tài chính đã ra thông báo yêu cầu các doanh nghiệp xăng dầu phải giảm giá xăng.

Cụ thể, theo các quy định hiện hành, sau khi được bù từ Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/lít thì giá cơ sở mặt hàng xăng đang thấp hơn giá bán lẻ 241 đồng/lít. Mức chênh lệch này chỉ đủ để ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá. Tuy nhiên, để chia sẻ lợi ích và hỗ trợ người tiêu dùng giảm bớt khó khăn trong điều kiện bão lũ liên tiếp vừa qua, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giảm giá bán lẻ mặt hàng xăng tối thiểu là 241 đồng/lít.

Đồng thời, doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng Quỹ Bình ổn giá như hiện hành 200 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, các doanh nghiệp tiếp tục tạm tính lợi nhuận định mức 100 đồng/lít trong cơ cấu giá cơ sở đối với mặt hàng dầu điêzen, dầu hỏa, thay vì mức 300 đồng/lít. Cùng đó, doanh nghiệp cũng tiếp tục sử dụng Quỹ Bình ổn giá như hiện hành, đối với dầu điêzen: 300 đồng/lít, dầu hỏa: 700 đồng/lít, dầu madut: 200 đồng/kg.

Qua theo dõi của Bộ Tài chính, mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 12/10/2013 đến ngày 10/11/2013, sau khi bù từ Quỹ bình ổn, giá bán lẻ các mặt hàng dầu vẫn “âm” so với giá cơ sở. Trong đó, dầu hỏa âm 2 đồng/lít, dầu diezen âm 45 đồng/lít và dầu madut đang lỗ 26 đồng/kg.
Như vậy, kể từ 20h tối nay, giá bán lẻ mặt hàng xăng sẽ giảm chỉ còn 23.630 đồng/lít. Giá các mặt hàng dầu giữ nguyên. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, mặt hàng xăng dầu được giảm giá. Tính từ đầu năm, giá xăng dầu đã có 10 lần điều chỉnh với 4 lần tăng giá và 6 lần giảm giá.

Phạm Huyền