Việc Sở Xây dựng buộc 3 chủ đầu tư các dự án The Vista, Sky Garden 3, Blue Diamond  trả lại tiền cho khách hàng sau khi huy động vốn, đã phát sinh nhiều ý kiến khác nhau trong những ngày gần đây. Để rộng đường dư luận, phóng viên ĐTTC đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM NGUYỄN MINH DŨNG xung quanh vấn đề này.