Thay vì chỉ ra những sai phạm của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bình Dương, bà Trần Nhất Huấn – Giám đốc Sở Tư pháp Bình Dương lại cho rằng Viện KSND tỉnh không có thẩm quyền để “xen vào chuyện mua bán” của Trung tâm Bán đấu giá.