Ed Glazer- thành viên ban giám đốc của Manchester United - vừa tiết lộ: ông là một trong những người đã tham gia hỗ trợ vật chất cho chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump.