Đó là thông tin vừa được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam gửi tới các công ty vận tải đường sắt về việc tổ chức bán vé tàu trong dịp Tết Mậu Tý 2008.