Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa có công văn gửi các công ty vận tải đường sắt về việc tổ chức bán vé tàu Tết Mậu Tý 2008. Theo đó, tàu TN19 từ ngày 23/1 đến 4/2/2008 và TN20 từ ngày 10/2 đến ngày 22/2/2008, giá vé chỉ bằng 50% giá vé của tàu TN3/TN4.