Để được giảm giá, hành khách phải xuất trình quyết định thôi hoặc tạm cho nghỉ việc do doanh nghiệp cấp cũng như giấy tờ tùy thân