Giảm 20% cho giáo viên, sinh viên học lập trình Ngày 30/03, Trung tâm tin học – Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM khai giảng các lớp chuyên đề ngắn hạn dành cho giáo viên và sinh viên như sau: Chứng chỉ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH .Net (c#) Chứng chỉ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WINDOWS FORMS VỚI C# Chứng chỉ...

Giảm 20% cho giáo viên, sinh viên học lập trình Ngày 30/03, Trung tâm tin học – Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM khai giảng các lớp chuyên đề ngắn hạn dành cho giáo viên và sinh viên như sau: Chứng chỉ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH .Net (c#) Chứng chỉ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WINDOWS FORMS VỚI C# Chứng chỉ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB FORMS VỚI C# Chứng chỉ TRIỂN KHAI HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER Chứng chỉ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH_C & C++ Chứng chỉ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH VỚI PHP Chứng chỉ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB VỚI PHP & MySQL Chuyên đề ĐỒ ÁN THỰC TẾ VỚI WINDOWS FORMS Chuyên đề ĐỒ ÁN THỰC TẾ VỚI WEB FORMS Chuyên đề KỸ THUẬT LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI C+ Chuyên đề CÔNG NGHỆ ADO.NET Chuyên đề LẬP TRÌNH WEB VỚI PHP NÂNG CAO Chuyên đề XÂY DỰNG WEBSITE BẰNG MÃ NGUỒN MỞ (JOOMLA) Chuyên đề LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA Đăng ký trước ngày 26/03/2011 sẽ được giảm giá 20% học phí cho khóa khai giảng ngày 30/03. Để biết thêm chi tiết về các lớp học, vui lòng liên hệ: Trung Tâm Tin Học – ĐH KHTN Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP.HCM Điện thoại: 38 351 056 Website: http://www.t3h.vn