Việc lấn chiếm, xây dựng công trình trong hành lang An toàn giao thông đường bộ (HLATĐB) và việc đấu nối trái phép vào các quốc lộ trong những năm qua đã và đang gây ra hậu quả nghiêm trọng, là nguyên nhân làm tăng số vụ tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, việc giải tỏa là rất khó do bị vướng về cơ chế, chính sách.