Chương trình có chủ đề “Sáng tạo vì Công bằng và Tăng trưởng bền vững” với 3 tiểu chủ đề mục tiêu: Sử dụng năng lượng hiệu quả; Thuốc thảo mộc cổ truyền; Sản phẩm và dịch vụ nông nghiệp.

Hơn 7 tỷ đồng là số tiền mà Ban tổ chức Chương trình Ngày Sáng tạo Việt Nam năm 2011 (VID 2011) dự kiến dành trao cho các giải thưởng. Mỗi sáng kiến thắng cuộc sẽ nhận được tối đa 600 triệu đồng. Thông tin này được Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tại Hội thảo giới thiệu VID 2011 được tổ chức tại Hà Nội ngày 25/3. Theo Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các tiểu chủ đề này được thiết kế nhằm định hướng cho quá trình xây dựng đề xuất dự án tập trung vào thay thế các sản phẩm giá cao (ví dụ thuốc nhập khẩu), hạ thấp giá thành sản xuất, giúp nhóm người nghèo và các cộng đồng chưa được tiếp cận đầy đủ tới các dịch vụ cơ bản có nhiều cơ hội hơn trong việc tiếp cận với các sản phẩm hay dịch vụ họ cần. Các đề xuất dự án sẽ được đánh giá dựa trên những tiêu chí như: tính sáng tạo, sự phù hợp của chủ đề, khả năng nhân rộng, khả năng thực hiện, tính bền vững,… Tại hội thảo, các chuyên gia đại diện Ngân hàng Thế giới, Cục Phát triển doanh nghiệp và các doanh nghiệp cùng nhau trao đổi cụ thể các vấn đề liên quan như: hướng dẫn xây dựng đề xuất dự án; lưu ý khi điền mẫu đăng ký dự thi; cách viết ý tưởng; cách thức gửi đề án dự thi… Chương trình sẽ nhận bài dự thi là 17h ngày 5/5 và trao giải vào giữa tháng 6/2011./.