– Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với thanh niên xung phong (TNXP) do TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 10/3 tại Hà Nội.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trên 20 vạn thanh niên đã gia nhập lực lượng TNXP. Họ là đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Ngày 14/4/1999, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 104/1999/QĐ-TTg về một số chính sách đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Trong tổng số 350 nghìn cựu TNXP hiện nay, có trên 253 nghìn người thuộc diện được xem xét giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định 104. Sau 10 năm thực hiện, 125.952 TNXP đã được giải quyết hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định này, đạt 49,7%. Số kinh phí ngân sách Trung ương chi trả trợ cấp một lần cho TNXP là 125,43 tỉ đồng, vượt 64,43 tỉ đồng so với kế hoạch được giao năm 2001. Dù chưa được toàn diện và chưa giải quyết hết được đối tượng chính sách, nhưng cho đến hôm nay, kết quả đạt được đánh giá là rất đáng trân trọng, thể hiện tình cảm, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp tới thế hệ có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo cựu TNXP. Thực tế 10 năm thực hiện Quyết định 104 và điều kiện khách quan có nhiều thay đổi, nhiều đại biểu các ngành và địa phương tới dự Hội nghị đã cùng trao đổi, đề xuất bổ sung, sửa đổi Quyết định 104 cho phù hợp với tình hình thực tế như TNXP tham gia kháng chiến bị thương hoặc hy sinh tại Nghị định số 54/2006/NĐ-CP và Pháp lệnh 26/2005/PL-UBTVQH được xem xét giải quyết chế độ người hưởng chính sách như thương binh, liệt sĩ; trợ cấp một lần với TNXP tham gia kháng chiến sau khi hoàn thành nhiệm vụ không chuyển ngành, về địa phương chưa được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 104… Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng khẳng định, các thế hệ TNXP đã lập nên những chiến công vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước đã ban hành chính sách để TNXP được hưởng chính sách ưu tiên và nhiều TNXP đã được giải quyết theo quy định. Tuy nhiên, do những lý do khác nhau, số đối tượng chưa được hưởng chính sách không phải là ít. Về vấn đề này, Phó Thủ Tướng yêu cầu không được phép bỏ sót bất cứ một trường hợp nào - "Nếu thế hệ hôm nay vì lý do nào đó làm chưa xong thì thế hệ sau phải làm tiếp". Sau 10 năm thực hiện Quyết định 104 của Thủ tướng Chính phủ, một số quy định về chế độ, chính sách trong Quyết định không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Về vấn đề này, Đồng chí Trương Vĩnh Trọng chỉ đạo TƯ Đoàn, Bộ LĐTBXH cùng các cơ quan liên quan thống nhất đề nghị Thủ tướng xem xét ban hành Quyết định thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung Quyết định 104. Cụ thể, với TNXP tham gia kháng chiến sống cô đơn không có người chăm sóc, nuôi dưỡng và hiện không còn khả năng tự chăm sóc bản thân, Phó Thủ tướng cho rằng cần quan tâm đặc biệt tới đối tượng này, để họ được nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước; Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện để TNXP được vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế, giải quyết khó khăn; với TNXP thời kỳ bảo vệ Tổ quốc (1976-1979), các ngành, các cấp xem xét để họ được giải quyết chính sách theo quy định khi Nhà nước ban hành chính sách với lực lượng vũ trang trong thời kỳ bảo vệ Tổ quốc.