Polycom vừa công bố hai giải pháp truyền thông đa phương tiện mới, với sự hợp tác của HP và Microsoft. Đây là sự kết hợp giữa các giải pháp video Polycom RealPresence cùng các công nghệ và dịch vụ mạng của HP và Microsoft Lync theo kiến trúc liên tác lẫn nhau.