Ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm tại Thủ đô, lâu nay là bài toán chưa có lời giải. Vấn đề này, lại có xu hướng trầm trọng hơn khi Hà Nội triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm. Theo khảo sát của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trên địa bàn TP hiện có 21 công trường rào chắn gây ùn tắc giao thông. Để chống ùn tắc giao thông Thủ đô cần có nhiều giải pháp, biện pháp hữu hiệu hơn nữa.