Tính đến thời điểm này, tất cả các gói thầu của Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất đang bị chậm tiến độ khoảng 6 tháng. Nguyên nhân chính là do khối lượng thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị chậm trong đó một số hạng mục lại phải thay đổi xuất xứ thiết bị nên đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ các gói thầu. Để đảm bảo đúng tiến độ, đưa nhà máy vào vận hành vào tháng 2/2009, mặc dù hiện nay vẫn trong mùa mưa nhưng tất cả các đơn vị từ chủ đầu tư đến nhà thầu đang có những biện pháp tăng tốc, nhưng vẫn bảo đảm chất lượng công trình. Xem chi tiết...