Đó là chủ đề buổi Tọa đàm do Viện Khoa học Thanh tra (KHTT) tổ chức sáng 28/10. TS Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện KHTT chủ trì buổi Tọa đàm.

Giai phap nang cao hieu qua cong tac thong tin, thu vien cua Vien KHTT - Anh 1

Toàn cảnh Tọa đàm. Ảnh: TH

Theo Quyết định số 208/2009/QĐ-TTCP ngày 3/2/2009 của Thanh tra Chính phủ quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, hoạt động của Viện KHTT quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Viện KHTT trong công tác thông tin, tư liệu và thư viện như biên soạn và phát hành theo quy định của pháp luật của các ấn phẩm thông tin - tư liệu khoa học về các lĩnh vực công tác của ngành Thanh tra; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thông tin - tư liệu khoa học và thư viện thuộc Thanh tra Chính phủ.

Vị trí, vai trò của công tác thông tin, tư liệu và thư viện; thực trạng hoạt động cung cấp thông tin trên trang điện tử và thư viện của Viện KHTT là nội dung mà các đại biểu tham dự sôi nổi thảo luận.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề cập tới các nội dung liên quan tới thực trạng quản lý văn bản, tài liệu, đề tài nghiên cứu khoa học tại Viện; các yêu cầu đặt ra đối với công tác thông tin, tư liệu tại Viện (nguồn nhân lực; cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị...) và các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thông tin, tư liệu, thư viện tại Viện KHTT.

Phát biểu tại Tọa đàm, TS Đinh Văn Minh nhấn mạnh nội dung của buổi Tọa đàm khá gần gũi với quá trình nghiên cứu khoa học nói chung cũng như của Viện KHTT nói riêng. Hiện nay, Viện KHTT đang cung cấp thông tin khoa học trên website: www.giri.ac.vn và thư viện của Viện KHTT để đáp ứng yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc trong việc sử dụng vốn tài liệu thư viện và tham gia các hoạt động do thư viện tổ chức.

Từ khi thành lập, Viện KHTT đã ý thức rõ công tác thông tin, tư liệu là rất quan trọng vì thế đơn vị cũng đã sưu tầm, mua tài liệu lưu trữ quý, hiếm; thực hiện các biện pháp kỹ thuật bảo quản tài liệu lưu trữ; chỉnh lý tài liệu; công bố, giới thiệu, trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ...

TH