Xe còn nhích từng tấc một thì vẫn chưa phải là “tắc”.